Jeg har fra 28 november drukket 3 liter vin, 350ml baylis å 5 halvlitere med øl. Sist jeg drakk var mandag, en halv liter. Vil jeg være innafor modreat bruk på alkohol på en pet prøve i morgen?

Kvinne, 47 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

PEth-verdien som fremkommer ved en prøve gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 2-4 ukene før prøvetaking. Om det vil slå ut som moderat bruk avhenger ikke bare av mengde, men når du hadde alkoholinntak, din forbrenning og annet. Følgelig er det dessverre også vanskelig å forutsi hva ditt resultat vil bli. Du kan lese mer om rustesting og PEth-prøver på St. Olavs hospital sin hjemmeside.