Om jeg tar 20mg tablett med ritalin på fredag ca 10:00. hva er sannsynligheten for at det slår ut på en doping test på søndag 16:00?

Mann, 40 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Ritalin kan normalt påvises under ett døgn i blodet, og omtrent tre dager i urinen. Det er altså en risiko for at du vil teste positivt for Ritalin på søndag om du inntar det på fredag.