Har operert nesen kan jeg ta paracet

Kvinne, 18 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vi i RUStelefonen er ikke medisinsk helsepersonell, og er du usikker på om du kan bruke legemidler, bør du snakke med lege, legevakt eller farmasøyt på apotek.

På generelt grunnlag skal legemidler brukes slik som anvist på pakken/pakningsvedlegget.

I henhold til pakningsvedlegget til Paracet er anbefalt dose for voksne og barn over 40 kg (12 år) er 1-2
tabletter à 500 mg eller ½-1 tablett à 1 g 3 ganger i døgnet.

Mer informasjon om Paracet finner du på websidene til Felleskatalogen.no.