Hei, er irritert og frustrert. Har fått palexia tab. 50 mg x 3 daglig pga en nervesmertetilstand, men på apoteket sier de jeg ikke kan kjøre bilen før legen har sagt «ok» til det! Må jeg da tilbake først til legen for godkjenning – noe som ikke var sagt? Betale for transport og ny konsultasjon?! Dette er uakseptabelt og MÅ være legens ansvar alene å opplyse om – og deretter mitt ansvar å følge det legen så sier. I bruksanvisning står «forsiktighet utvises ved bruk av kjøretøy».

Vurderer klage til Fylkesmannen.

Hva sier dere? Dette må jo være en daglig rutine og oppgave for en lege å informere om, om de forskjellige juridiske sider og konsekvenser.

Hva synes dere? Vær snill å svare litt kritisk, for apoteket gir info, legen null. Og apoteket sier så: «gjør som legen sa!». Men han sa jo ikke noe. Ber om innspill på dette. Etter min mening slett arbeid dersom dette kan medføre straff For meg og inndragning av førerkort. og ingen sanksjon for legen når få ord fra han kan opplyse mm! Om legen likevel ikke har plikt til å informere mm, må lov eller rutine ift legen skjerpes inn. ellers er man rettsløs i praksis. Skjønner dere? Etter diskusjon med apoteket mente de at bilkjøring var ok dersom faktisk x 3 tab daglig..,(?)!) Men holder det…? Hva om jeg krasjer (uforskyldt) I rus, er det noe annet.

Irritert pasient, ber om innspill hvorav spørsmål er flere her, som:

Hvem har hva ansvar – legen er eksperten på medisin. Jeg kan lese at det er trekantMedisin, og passe på deretter, men ikke hvor de konkrete grenser går ift bil og når de inntreffer og i hvilke mengder!?
Hva om dosen var 100 mg x 3…? Osv

Apoteket sa også noe om depot palexia. Jeg aner ingenting om det.

Mann, 53 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det stemmer at det er legen som er ansvarlig for å informere deg om hvilke regler som gjelder for bilkjøring og bruk av medisiner. Hvordan du skal gå fram for å få disse opplysningene fra legen din har vi dessverre ikke noe godt svar til deg på, men hva vi kan gjøre, er å vise til det regelverket legen forholder seg til: Førerkortveilederen. Hvilket av disse avsnittene som er mest relevante for deg avhenger av om dette gjelder lang- eller kortvarig bruk, da ulike regler gjelder for de to alternativene (ettersom Palexia er et opioid).  Skillet går ved bruk over eller under syv dager sammenhengende. Dersom dette er noe du skal bruke i mer enn syv dager sammenhengende, gjelder følgende regler (hentet fra avsnittet om kronisk smertebehandling, under «Veiledning»):

Bestemmelsen om maksimal døgndose tilsvarende 300 mg morfinekvivalenter per os forutsetter at det benyttes et langtidsvirkende morfinpreparat (depotpreparat). Ved bruk av korttidsvirkende opioider som langtidsvirkende opioider må Felleskatalogens doseringsanvisninger følges.

Dersom dette regelverket er uklart, er det altså legens oppgave å forklare det i større detalj, og konkret hva dette innebærer i praksis for deg.

Ja, det er for øvrig også riktig at Palexia finnes både som en vanlig hurtigvirkende tablett, og som depot. Dette speiler skillet i lovteksten mellom hhv. korttidsvirkende og langtidsvirkende tabletter. Ved behov har legen mulighet til å endre din resept til depottabletter.