Hvor mange øl kan man ta på fredag når man skal ta PEth prøve på mandag?

Mann, 40 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Formålet med PEth prøver er gjerne å kontrollere om den som avgir prøvene er totalavholden fra alkohol, eller holder seg innenfor et moderat forbruk av alkohol. Vi vet ikke hvilken avtale du har med din lege.

PEth prøvene kan si noe om inntaket ditt av alkohol de siste 2-4 ukene. Prøve du avlegger mandag vil ikke direkte vise det du drikker på fredag, dersom dette er ett enkelt inntak. Men dersom det er ett av flere inntak, vil prøvene vil vise om verdiene har steget eller sunket siden siste prøve. Du kan lese mer om PEth prøver på vår hjemmeside, og St. Olavs Hospital.