Hei, jeg har vært i LAR over 16 år startet på Metadon. Men følte meg Heroin tung, og byttet over til Subutex. Dette fikk jeg skikkelig nerver og angst av, fikk derfor utskrevet Rivitotril 1 MG x 4 PR. dag. Trappet ned i samråd med fastlege til 2 PR dag, på eget initiativ . Ble kalt inn til fastlege for ca 1 år siden og fikk beskjed om at pga førerkort forskriftene kunne jeg ikke bruke disse medikamentene lenger. Fikk da 10mg Sobril som erstatning, dette har ikke vært særlig vellykket. Da angst og nerver kom tilbake som et godstog. Har hatt fast jobb i 14 år nå. Mener du/ dere Metadon tabletter kunne være en løsning på problemet. Gikk på 160 ML Metadonsaft. Takk .

Mann, 46 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og gir dessverre ikke helsefaglig rådgiving. Hvilket medikamenter som er best egnet for deg er noe du må diskutere med legen din, som innehar den helsefaglige kompetansen.