Finnes det lovlige stoffer, urter eller te som har lignende effekt som MDMA, LSD, cannabis eller andre psykedeliske stoffer i Norge?

Mann, 18 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi i RUStelefonen har fortrinnsvis kunnskap om rusgivende stoffer som er listet som narkotika. Derfor er også samtlige hallusinogener som omtales på vår hjemmeside, med unntak av muskatnøtt og Salvia divinorum  oppført på Narkotikalisten. Med hjemmel i Narkotikaforskriften § 5 sier loven at «tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika oppført i narkotikalisten med henvisning til denne bestemmelsen, er forbudt». Overtredelser straffes med hjemmel i Straffeloven, mens bruk straffes med hjemmel i Legemiddelloven.

Salvia divinorum, står oppført på Urtelisten som et reseptpliktig legemiddel. Det betyr likevel at det er straffbart å tilvirke, anskaffe, omsette, inn- og utføre, oppbevare, besitte og bruke Salvia divinorum uten resept fra lege. Større mengder muskatnøtt gir en hallusinogen rus, lik den man får av LSD og fleinsopp. Ofte blir det det man omtaler som «bad trip» med ekle hallusinasjoner, kvalme og dårlige og langvarige ettervirkninger, med kramper og muskelsmerter. Store doser kan medføre fysiske reaksjoner, som høy kroppstemperatur, og det er rapportert dødsfall internasjonalt.