ADHD-relatert:
Betyr det at man leverer relativt godt på studier etc. uten legemidler nødvendigvis at man ikke har adhd eller lign. på et nivå som egentlig kunne legetimert bruk av feks. ritalin? Er ekstremt avhengig av forståelse, og scorer ofte dårligere der hvor man må pugge og fokus over tid er nødvendig.

Mann, 25 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

ADHD stilles etter relativt omfattende tester for å forstå symptombilde. Et av symptomene er problemer med å holde oppmerksomhet og konsentrasjon over tid. Men, mange mennesker sliter med dette uten å ha noen ADHD-diagnose. Årsaken kan skyldes alt fra stress, tretthet, psykisk ubehag, dårlige leserutiner (f.eks høre på musikk mens man leser) og mange andre forhold.

Er du usikker på om grunnen til at du scorer dårligere i forbindelse med pugging og fokus over tid skyldes at du har ADHD, bør du ta det opp med din fastlege og be om utredning.