Hei.
Jeg har kjennskap til en som kombinerer alkohol, GHB og Tramadol, og trolig kokain også. Finnes det et sted jeg kan legge inn disse rusmidlene, og deretter få mer informasjon om hvordan disse virker sammen? Ønsker å ha mer informasjon om det før jeg snakker med han om det.

Kvinne, 23 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Vi er dessverre ikke kjent med noe verktøy hvor du kan legge inn denne typen stoffer for å lese om kryssreaksjoner, men vi kan likevel si litt generelt om denne kombinasjonen.

På én side har vi kombinasjonen av dempende stoffer – alkohol, GHB og Tramadol. Dette kan potensielt gi ganske alvorlige konsekvenser. Hvor farlig det er avhenger litt av hvor store mengder det er snakk om, styrkegraden på de ulike stoffene samt hvor høy toleranse han har – men det er helt klart en risiko uansett. Det er generelt dempende stoffer som har det største potensialet for overdose, ettersom denne typen stoffer reduserer aktiviteten i sentralnervesystemet, som igjen kontrollerer pustesenteret. Når man tar flere dempende stoffer samtidig vil de ofte forsterke hverandre, og følgelig også øke risikoen for overdose.

På den andre siden har vi kombinasjonen av dempende og stimulerende stoffer (kokain). Hvordan denne kombinasjonen vil virke er litt mer uforutsigbart, da stimulerende stoffer gjør det stikk motsatte av dempende stoffer – de gir økt energi. Også dette er i stor grad et spørsmål om mengde, men det kan f.eks. være en risiko for å ta større doser enn man bør av et av stoffene, fordi man kanskje føler for å kompensere eller jevne ut rusvirkningen.

Du kan lese mer om de enkelte stoffene på våre faktasider.