Hei.

Bruker følgende: oxynorm 10 mg 0 -3 ganger i døgnet ved behov. Bruker oxycontin 20 mg (langtidsvirkende) morgen og kveld. Har brukt dette fast i snart 3 år. Utifra dette kan jeg da kjøre bil, klasse B? Eller må jeg vente en viss tid etter at jeg har tatt medisin eller ikke kjøre i det hele tatt? For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at jeg ikke føler meg «groggy» når jeg tar medisin. Håper på svar.

Mann, 52 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Slik vi forstår helsekravene til førerkort kan du bruke opptil 300 mg orale morfinekvivalenter i døgnet. De skal være langtidsvirkende og/eller korttidsvirkende opioid og må fordeles jevnt i gjennom døgnet. Tar du korttidsvirkende opioid som Oxynorm sporadisk eller som enkeltdose må du vente 8 timer til du kjører bil.

Du finner veileder til førerkort med utfyllende informasjon om bruk av opioider ved kronisk langvarig smertebehandling her.

Se også vår artikkel om opioider og bilkjøring.

Vi i RUStelefonen er ikke helsepersonell og kjenner heller ikke din helsetilstand så vi anbefaler deg også å drøfte dette med foreskrivende lege for å være sikker på at du er skikket til å kjøre bil.