Kan jeg få en rus, dersom jeg blander Ritalin med alkohol?

Kvinne, 35 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Ja, det kan du.

Du kan få rus av alkohol alene. Det er du sikkert klar over fra før. Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge.

Du kan også få rus av Ritalin alene, dersom inntaket er stort nok.

Hva som skjer dersom du blander disse to kommer helt an på mengden. Det er veldig stor forskjell på å ta f.eks. 10 mg Ritalin og et glass vin versus 100 mg Ritalin og en flaske vin. Blanding av disse to stoffene kan ha en del risikable effekter. Hvorvidt, og evt. hvilke negative effekter du vil oppleve, kommer helt an på mengde inntatt og det kommer an på hvor godt du tåler disse stoffene – både hver for seg og i kombinasjon.

Kombinasjon med alkohol kan gi virkninger som er annerledes og mer uberegnelige enn ved bruk av alkohol alene. Derfor vil nok de fleste fagfolk si at det beste er å unngå alkohol når en står på Ritalin. Felleskatalogen anbefaler derfor å unngå denne blandingen.

Alkohol kan også forsterke bivirkningene av Ritalin. Ritalin er sentralstimulerende. Dette kan føre til at du ikke merker promillen like godt som ellers og risikoen for å drikke mer enn du tåler øker.

I tillegg kan alkohol føre til en ekstra høy konsentrasjon av virkestoffet metylfenidat i blodet. Både Ritalin og alkohol kan være belastende for hjertet, og i kombinasjon øker belastningen.

Faren for akutt forgiftning ved denne blandingen anses som temmelig lav sammenliknet med dempende stoffer som f.eks. morfin og andre opioider.