Jeg har fått vikar for fastlege den tredje på ett år fastlegen har sagt opp si praktsis. Kan en vikar forandre medisiner som jeg er satt opp på av fastlege? sobriler og inporterte rohypnoler.

Mann, 63 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi kjenner ikke til at en vikarierende lege ikke har myndighet til dette, men Pasient og brukerombudet i ditt fylke kan nok svare på det.  Vi gjør også oppmerksom på at det kan være at du bør trappes ned dersom du skal ned i doser på Sobril og Rohypnol.