Kan du bli straffet for å bruke narkotika som IKKE står på narkotikalisten?

Mann, 22 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er litt uklart hvilke stoffer det skulle være.

Etter legemiddelloven § 24 første ledd og § 31 andre ledd er det forbudt å bruke eller være i besittelse av narkotika (narkotika = de stoffer som står på narkotikalisten).

Strafferammen er bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler. Det er kun bruk og besittelse av små mengder narkotika forbundet med egen bruk som rammes av legemiddelloven. Gjelder det andre forhold, som tilvirkning, innførsel, kjøp og salg eller oppbevaring, rammes handlingene av straffeloven § 231 og § 232. Strafferammen etter disse bestemmelsene er mye strengere enn etter legemiddelloven.

Legemiddelverket fører opp stoffer på narkotikalisten i samarbeid med Kripos og Tolletaten, i tillegg til å få innspill om nye stoffer fra Folkehelseinstituttet. Endelig avgjørelse på om stoffene tas opp på narkotikalisten skjer etter ordinær høring og fører til en forskriftsendring.

Narkotikaforskriften fører opp grupper av stoffer på narkotikalisten. Nyutviklede narkotiske stoffer som tilhører stoffgruppene havner automatisk på listen over ulovlige stoffer. Det gjelder for eksempel syntetiske cannabinoider. Muligheten til å føre opp stoffgrupper gjør at myndighetene i mye større grad kan være i forkant av utviklingen og på forhånd definere nyutviklede narkotiske stoffer som narkotika. Dette gir politi, Tolletaten og rettsapparatet et godt verktøy i arbeidet mot nye narkotiske stoffer.

I tillegg fører Legemiddelverket opp ett og ett stoff på narkotikalisten når det er hensiktsmessig.

‘Narkotika’ betyr opprinnelig stoffer som virker søvndyssende. Det finnes en god del stoffer som kan virke søvndyssende og som ikke står på narkotikalisten (en del typer te, urter osv.) Te og en del typer urter er ikke forbudte å bruke.