Hei, jeg har en far som har slitt med rusproblemer (amfetamin hovedsaklig) i over 20 år. De siste årene har det blitt verre og verre og nå mistenker jeg at han har begynt med sprøyter. Den siste tiden har han hatt flere infeksjoner i kroppen som har ført til at han har måttet operere, men det virker til å spre seg. På kort tid har det vært i den ene armen, så den andre og nå beinet. Er dette dødelig?
Hilsen bekymret datter..

Kvinne, 19 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsefaglig personell og gir ikke helsefaglige råd. Generelt er det slik at infeksjoner kan oppstå mange ulike steder i kroppen og har ulik alvorlighetsgrad. Infeksjoner har generelle virkninger på kroppen (systemiske effekter) foruten de lokale virkningene på det syke organet, f.eks. lungene ved lungebetennelse. Potensielt kan de medføre store skader, og i ytterste konsekvens død dersom man ikke får riktig eller tilstrekkelig effektfull behandling. Alvorlighetsgraden av din fars infeksjoner må vurderes konkret av en lege, slik at riktig medisinsk oppfølging kan gis.