Hvor mye immoavne må man ta før det får rusvirkning, og er dette det samme som paradoksalvirknignen?

Går det greit å blande med litt akohol?

Mann, 35 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Imovane brukes først og fremst som et legemiddel mot søvn- og innsovningsvansker, i samråd med lege. Vanlige virkninger er avslappethet, trøtthet og sløvhet, og hukommelsen og reaksjonsevnen svekkes. Imovane kan  gi rus og ha paradoksalvirkninger, også ved mindre doser. Det betyr at du f.eks. kan bli mer aggressiv, impulsiv og utagerende. Du kan rett og slett miste kontrollen og gjøre ting du ikke husker etterpå eller skade deg selv og andre. Jo større dose du har tatt av Imovane, jo større er risikoen for paradoksalvirkninger. Men dette forekommer også ved lavere inntak. Blanding med andre rusgivende stoffer kan være risikabelt og du kan lese mer om det på vår hjemmeside.

Blandingen av alkohol og Imovane kan gi uheldige reaksjoner, og kan føre til blackout og du kan bli irrasjonell og uforutsigbar. Alkohol og Imovane er også to sentraldempende midler som gjensidig påvirker hverandre, noe du kan leser mer i felleskatalogen.