Hei! Er det mulig å overdose på paracet og ibux blandet?
Jeg har hatt så vondt i huet å vil bare sørge for at jeg ikke overdoser på ibux og paracet så hvor mange gram man kan ta før det dreper deg.

Mann, 15 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Paracet (paracetamol) og Ibux (ibuprofen) er to ulike preparater. MERK: Om du er redd for forgiftning, uansett av hva, ring Giftinformasjonen 22591300 alle dager, hele døgnet.  Når det gjelder paracetamol, er grensen for inntak med fare for akutt leverskade 175mg/kg for barn. Det vil for eksempel si at et barn på 20 kg vil være i akutt fare ved å innta 7 tabletter på 500mg (3500mg eller 3,5 gram ). Enhver voksen vil være i akutt livsfare dersom man inntar ca 10 gram paracetamol eller mer (20 Paracet eller mer).

Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen. Dette er et annerledes stoff enn paracetamol, blant annet ved at risikoen for dødelige bivirkninger er langt mindre. Problemene knyttet til overdosering av ibuprofen er imidlertid ikke bagatellmessige. Fra omtalen i Felleskatalogen kan vi finne mye omtale av alvorlige bivirkninger av medikamentet, bivirkninger som normalt øker på med økende inntak av tabletter: Vanligst er dyspepsi (sure oppstøt) og diaré som forekommer hos ca. 10% av pasientene. Det kan oppstå peptiske sår (sår på mage og tarmslimhinnen på grunn av for høyt syrenivå), perforasjoner (hull)  og gastrointestinale (tarm) blødninger som kan være fatale, spesielt hos eldre. Ved bruk av stikkpiller forekommer lokal irritasjon i rektum/anus hos ca. 10 – 35% av pasientene. Hyppige bivirkninger: Dyspepsi, kvalme, oppkast, diaré, buksmerter, flatulens, forstoppelse. Hud: Hudutslett. Øvrige: Hodepine, tretthet. Risikodoser Ibux: Voksne: 3 g ga lette symptomer. Over 8-10 g: vurder sykehusinnleggelse. Over 20 g har gitt meget alvorlige forgiftninger.

Dersom du har helseplager kan du kontakte din fastlege for spørsmål. Apotek kan også veilede i riktig medisinbruk.