Hvorfor er det slik at noen som inntar cannabis/hasj tåler effekten og får beroligende opplevelser, og andre får økt effekt av angst og uro?

Mann, 24 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er ulike grunner til dette. Den kanskje viktigste grunnen er simpelthen at folk er forskjellige. Noen har rett og slett større sårbarhet for angst og uro enn andre, uansett om de bruker cannabis eller ikke. Og dersom man i utgangspunktet er sårbar for angst og uro, er dette noe som kan fremheves i cannabisrus.

Men, en annen viktig faktor er at THC i seg selv kan være angstfremkallende. Et annet virkestoff i cannabis, CBD, motvirker den angsten som THC kan forårsake. Så, hvor mye THC og CBD som er i et cannabisprodukt, vil kunne påvirke hvorvidt man opplever angst/uro eller ikke, samt i hvor stor grad. Dette er ganske varierende. Si for eksempel at person A røyker en type cannabis med mye THC og lite CBD, mens person B røyker en type cannabis med lite THC og mye CBD – da vil det generelt være en større sannsynlighet for at person A opplever angst/uro enn person B. Cannabis som har blitt beslaglagt og analysert i nyere tid, viser en tendens til at mengden THC er økende (kilde: Kripos’ narkotikastatistikk 1. halvår 2019).

Du kan lese mer på våre faktasider om cannabis.