hvordan virker zopliclone som rusmiddel

Mann, 28 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Zopiclone er en sovemedisin innen gruppen Z-hypnotika, som er nært beslektet med benzodiazepiner. Vanlige virkninger er avslappethet, trøtthet og sløvhet. Hukommelsen og reaksjonsevnen svekkes.

Mange Z-hypnotika/benzodiazepiner finnes også på det illegale markedet. Dette er fordi de har ruspotensiale, og kan forsterke virkningen av andre rusmidler. Dersom dosene er høye kan det føre til at du blir svært trøtt og sløv, og bruker du det over tid kan du bli avhengig av det.

Zopiclone kan også gi paradoksalvirkninger. Det betyr at du f.eks. kan bli mer aggressiv, impulsiv og utagerende. Du kan rett og slett miste kontrollen og gjøre ting du ikke husker etterpå eller skade deg selv og andre.