hvordan kan vi redusere narkotikabruk

Mann, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi anbefaler deg å lese denne artikkelen fra MOT – der finner du mange små avsnitt om forebygging og reduksjon av narkotikabruk.

I tillegg til dette er lovverket ment å skulle redusere narkotikabruk i samfunnet generelt. Lovene er ment å skulle ha en allmennpreventiv virkning. Det betyr: det at narkotika er forbudt ved lov skal forhindre befolkningen fra å bli fristet til å begynne med narkotika.