Hvor mye Paracet er farlig

Kvinne, 14 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Ulike mennesker tåler forskjellig mengde Paracet, så det finnes ikke noe fasitsvar på akkurat når det blir farlig for deg, eller andre. Maksimalt anbefalt dose for voksne er i følge Helsebiblioteket 4 gram, men man skal uansett aldri ta mer enn det som står i pakningsvedlegget (eller det man har fått beskjed om fra lege).

Vi vet ikke hvorfor du spør om dette, men dersom du har det vanskelig eller har smerter er det viktig at du snakker med noen om det. Du kan for eksempel snakke med en voksen du stoler på eller snakke med Kors på halsen. Kors på halsen er en anonym tjeneste der du kan snakke om det som er vanskelig. Du kan ringe dem, chatte med dem eller sende dem en mail.