Jeg har nye pas som er innlagt på vanlig somatisk avd. ved sykehjemet som jeg er sykehjemslege og har behandling med Subutex farmagon 16 mg 8 mg x 2 daglig den 20.11.2019.Jeg har ikke erfaring med det, hvor lenge skal pas stå på og når skal det sep.??

Kvinne, 66 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke medisinsk helsepersonell og vet heller ikke hvorfor pasienten er satt på behandling med Subutex. Hvis årsaken er behandling av opioidavhengighet gir Felleskatalogen.no følgende anbefaling;

» Dosereduksjon og avslutning av behandling: Etter at en tilfredsstillende periode med stabilisering er oppnådd, kan dosen gradvis reduseres til en lavere vedlikeholdsdose, eller behandlingen avsluttes når det vurderes som hensiktsmessig. Langsom dosereduksjon anbefales. Pga. muligheten for tilbakefall må pasienten følges opp etter avsluttet behandling.

Seponering: Langsom dosereduksjon anbefales for å unngå abstinenssyndrom, som kan ha et forsinket forløp. Pga. muligheten for tilbakefall må pasienten følges opp etter avsluttet behandling».
Stavanger universitetssykehus har tilbud til LAR pasienter,  så kanskje du kan kontakte for veiledning. Helsedirektoratet har også gitt ut en nasjonal veileder for LAR-behandling.