Hva er straffen for å bli tatt med 100g hasj?

Kvinne, 24 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

 

Cannabis er narkotikalistet og forbudt etter Narkotikaforskriften § 5, hvilket forbyr tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av cannabis i Norge.  Besittelse av hasj (over 15 g.) straffes med hjemmel i straffeloven:

§ 231. Narkotikaovertredelse
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika.

Uaktsom narkotikaovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Grove narkotikaovertredelser kan straffes med fengsel inntil 21 år.

normalnorge.no skriver de noe om ulik straffeutmåling ved ulike mengder.