Jeg skriver en oppgave om amfetamin på skolen! Så skal jeg skrive om holdninger til amfetamin, hva kan jeg skrive om?

Kvinne, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi kjenner ikke til at det er gjort noen undersøkelse på holdninger til amfetamin spesielt. I oppgaven din må du derfor kanskje si noe mer generelt om holdning til narkotika. På politiforum skriver de at de oppfatter en holdningsendring i forhold til bruk av narkotika og viser også til andre undersøkelser.

Håper det kan være til hjelp med oppgaven din.