Har tatt en imovane pluss 20 mg vival. Hva vil dette gjøre med meg?

Kvinne, 24 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Vi vet ikke om du er vant til å bruke Vival fra før, men hvis du ikke er det vil du antagelig bli veldig sløv og dårlig. Vi vil anbefale deg å kontakte legen din eller Giftinformasjonen(22 59 13 00) dersom du ikke føler deg bra.