Eg har eit familie medlem som sliter veldig med søvn. En bekjent av han ville hjelpe og gav han noken piller ho hadde fått frå legen som skulle hjelpe mot søvn vansker.
Desse slo han ut så hardt at han ikkje fungerte optimalt før langt ute på dagen etterpå. Eg syntes dette var rart og søkte derfor opp denne pillen, Quetiapin Amneal 25mg.
På google ser eg at dette er eit antipsykotikum og finn fleire studier som viser til lite forberedelser i søvnkvalitet og kan gje store bivirkninger og avhengighet. Så vidt som eg kan sjå så er det ikkje anbefalt som sovemedisin. Eg lurer derfor på om det er vanlig/forsvarlig at dette blir skrevet ut som sovemedisin eller om vedkommende egentlig fekk resept på denne for psykiske lidelser….?

Mann, 40 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og kan kun uttale oss helt generelt om bruk av quetiapin/kvetiapin.

Quetiapin/kvetiapin er i utgangspunktet et legemiddel til behandling av schizofreni, behandling av moderate til alvorlige maniske episoder ved bipolar lidelse, og behandling av depressive episoder ved bipolar lidelse. Når quetiapin/kvetiapin brukes til disse formål, er vanlige doser omtrent  i størrelsesorden 200-800 mg daglig.

I tillegg til dette brukes quetiapin/kvetiapin også – i lavere doser – mot søvnproblemer (25-50 mg på kvelden). Det er en temmelig utstrakt bruk til dette formålet. Quetiapin/kvetiapin er ikke ment å brukes på denne måten, og det er derfor kommet en del advarsler (til legene) mot å skrive det ut som sovemedisin.

Her er et par forholdsvis nye artikler om temaet:

Du spør «om det er vanlig/forsvarlig at dette blir skrevet ut som sovemedisin eller om vedkommende egentlig fekk resept på denne for psykiske lidelser….?». Det er, som du ser av artiklene over, ganske mye brukt som sovemedisin. Om dette er forsvarlig skal vi overlate til andre å vurdere. Men det advares neppe uten grunn mot slik bruk. Om din bekjente fikk dette for søvn er vanskelig for oss å svare på. Men i og med at dosene var små (25 mg) er det nærliggende å tro at det er skrevet ut som sovemedisin.