Er det farlikt eller skadeligt å ta 4G med Paracet +en zolmitriptan på2,5mg i sammen.?
Å hva skjer med kroppen? Eg e også gastric bypass opperet i 2016? Hva må eg gjør etter en sånn dose? Har store magesmerter og e kvalm,diaré?

Kvinne, 34 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og kan derfor ikke gi konkrete råd om medikamentbruk.

Det er ingen kjente interaksjoner mellom paracetamol og Zolmitriptan. Da vi ikke kan si noe om ditt sykdomsbilde og din smertebehandling, anbefaler vi deg likevel å kontakte legen din for å snakke om hvilken medisinering som er riktig for deg.

Om det er slik at du allerede har tatt flere medisiner sammen, eller du har tatt en dose som du opplever for sterk for deg, anbefaler vi å ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 eller kontakte legevakt på telefon 116 117.