Jeg har dyrket opiums valmuer i små mengder (20-30) planter langt fra allfarvei i fjellskråninger som er tungt tillgjengelig og som ikke er innenfor noe verneområde. Det er derfor svært liten sannsynlighet for at andre turgåere i fjellet vil finne forekomsten siden ingen stier leder dem til plantene. Når planten er i frøkapsel stadiet har jeg snittet kapselen slik at melkesafta kommer fram og stivner slik at den kan knippes av. Disse legger jeg så i ca 85 graders vann og tilsetter kalsiumkarbonat. Vannfasen skilles gjennom at løsningen siles gjennom en duk, og jeg sitter dermed igjen med morfinbase som jeg kan lage opium tinktur av, Bruker euforien jeg får av tinkturen mot kraftige nevropatiske smerter i muskel skjellet systemet som et supplement til opiater jeg får helsetjenesten. Hva ville straffe vært i mitt tilfelle hvis jeg ble tatt for brudd på legemiddel loven?

Mann, 42 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Spørsmålet her er hva du ev. blir tatt og dømt for. Hvis du blir dømt for din botaniske virksomhet, vil den høyst sannsynlig regnes som tilvirkning av narkotika. Tilvirkning dømmes etter Straffeloven § 231 (ikke Legemiddelloven).

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika. (Vår uth.)

Blir du tatt for bruk og besittelse (men ikke tilvirkning), er det Legemiddelloven som kommer til anvendelse.

Legemiddelloven sier (§24): Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn.