Hei, jeg ble tatt for besittelse av under 2 gram hasj. Jeg hadde ikke røyket noe. Jeg har tidligere kun tatt et drag 2-3 ganger. Hva blir konsekvensene? Jeg leste at man kan få bot på rundt 3000 osv. Men hvis dette er tilfelle, får jeg noe på rullebladet da? Hvis jeg får noe på rullebladet, hva får jeg, og hvilken betydning har det.

Takk, gutt 18

Mann, 18 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Uansett om det gjelder bruk eller besittelse av mindre mengder narkotika, så straffes disse etter samme paragraf. I Legemiddelloven § 24 skrives bl.a. dette:

Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika (…).

Videre, i § 31 skrives bl.a. dette:

Besittelse og bruk av narkotika, jf. § 24 første ledd, og erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, jf. § 24 a første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.

Så, det stemmer at du kan få en bot. Den vanligste straffereaksjonen på besittelse av mindre mengder er et forelegg, dvs. en bot og en anmerkning på rullebladet. Dersom du får en anmerkning på rullebladet, kan det bety konsekvenser f.eks. med tanke på hvilke studiesteder du kan komme inn på, hvilke jobber du kan få, hvilke land du kan reise til og lignende. Men, det finnes ulike typer rulleblad, hvor det varierer hvem som kan kreve innsyn i de ulke typene, samt hvor lenge ulike typer lovbrudd vil være synlige. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen fra Ung.no.