Er det farlig å blande sovemedisiner? For eksempel å ta en tablett hver av seroquel, imovane, vallergan og circadin?
Er det noen typer sovemedisiner man absolutt ikke kan ta sammen?

Kvinne, 19 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

De aller fleste sovemedisiner er svært skadelige å blande med alkohol eller andre dempende rusmidler/legemidler. Grunnen er at dempende stoffer forsterker hverandres uheldige virkninger, og dermed øker faren for overdosering (inkl. pustestans). For riktig bruk av legemidlene ta kontakt med foreskrivende lege, eller rådfør deg med apotek.

Du kan lese mer om sovemedisiner på våre nettsider.