Hei jeg har ADHD og har gått på ritalin i mange år og i det siste åre som har gått så sliter jeg med at jeg er veldig skvetten og ned satt hukomelese er det vanlige bivirkninger på ritalin

Mann, 28 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

I Felleskatalogens omtale av Ritalin står det registrert en rekke mulige bivirkninger, deriblant «føle seg nervøs», «agitasjon» og «irritabilitet». Nedsatt hukommelse er, som vi kjenner til, ikke en kjent bivirkning. Men, både det å være skvetten og ha nedsatt hukommelse kan jo også ha andre/naturlige årsaker. Uansett, dersom du har spørsmål om medisinbruk og bivirkninger bør du helst ta opp dette med legen som skriver ut dette til deg.