Er det veldig farlig å ta litt amfetamin om man er bypass operert for 2 1/2 år siden, ingen plager. Har ICD innoperert

Mann, 62 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Amfetamin er et sentralstimulerende stoff som gjør at både puls og hjerteryme øker. Den stimulerende virkningen på hjerte- og karsystemet gir en økt risiko for blant annet hjerneblødning, hjerteinfarkt og hjerterytmeforstyrrelser, noe som i verste fall kan lede til et dødelig utfall. Slike påvirkninger på hjerte- og karsystemet er rapportert selv ved lave doser. Generelt kan dette tolkes som at man er mer utsatt for skader dersom man har hjertelidelser, og ikke er frisk.

Det er vanskelig for oss å svare deg konkret på spørsmålet ditt, da vi ikke er helsepersonell. Det er også  vanskelig å forutsi nøyaktig hvordan den enkelte vil påvirkes av rusmidler, og risiko ved bruk. Det kommer også ann på hva du legger i begrepet «farlig». Du må derfor selv vurdere hvilken risiko du ønsker å ta basert på de fakta som finnes, knyttet til amfetaminbruk og påvirkning på hjerte og karsystemet. På vår hjemmeside finner du fakta ark om amfetamin og metamfetamin.