har spist 300 wrivortril på 5 uker tror du jeg får noe absienser av det?

Mann, 45 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi minner om at vi på RUStelefonen ikke er helsepersonell, og at vi derfor kun kan svare generelt på spørsmål om medisiner.

Du sier ikke noe om hvilken styrkegrad Rivotril du har tatt i denne perioden, om det er 0,5 mg eller 2 mg, men du har uansett fått i deg mye klonazepam på ganske kort tid. Så selv om du ikke har brukt medisinen veldig lenge, er det sannsynlig at du vil oppleve abstinenssymptomer når du skal slutte. Hvis du har mulighet til det, vil vi anbefale deg å trappe ned bruken sakte, og helst sammen med lege.

På Felleskatalogen sine sider om Rivotril, kan du under punkt 3 » Dersom du avbryter behandling med Rivotril» lese om hvilke typer abstinenser du kan forvente deg hvis du avslutter bruken brått.

Dersom du opplever at situasjonen er utfordrende og du trenger støte og veiledning utover lege/helsepersonell, kan du kontakte Retretten – de har en del ulike tilbud som kan være et nyttig supplement.