Hei, for ett par år siden ble jeg arrestert og bøtelagt for narkotikamisbruk og oppbevaring. Siden den gang har jeg vært rusfri og nå begynner jeg å tenke at jeg har lyst på barn. Men jeg er redd at min historie med rus vil ødelegge for meg og at jeg vil kunne bli fratatt barnet hvis jeg får ett barn. Er det slik at det er fare for det når man har vært innblandet i narkotikasaker for flere år siden at man kan bli fratatt ungen?

Kvinne, 23 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er ikke sånn at du vil bli fratatt barnet ditt fordi du har rusa deg tidligere. Det som teller er hvordan situasjonen din er nå(og at du har vært rusfri en god stund). Slik du forklarer din situasjon er det ikke noe som skulle tilsi at noen skulle ta fra deg barnet ditt.

Det er for øvrig vanlig at helsestasjonen snakker om rusbruk når man er gravid og går til oppfølging der. Skulle du bli gravid er det et fint sted å snakke om dine bekymringer.