Hvis man blir tatt på urinprøve eller spyttprøve vil amfetamin og ritalin slå ut på det samme? eller kan de se forskjell på prøvene.

Mann, 21 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Amfetamin og Ritalin har to forskjellige virkestoffer, og det slår ikke ut på det samme, verken på blodprøver eller urinprøver. Ritalin vil slå ut som metylfenidat, mens amfetamin vil slå ut som amfetamin.