Jeg har en venn som er rusmisbruker. Han har havnet på sykehus en gang for en måned siden pga overdose (grunnet stoffer og mengder jeg ikke er klar over), og ler vekk dette som en tragisk bagatell hen kunne fortalt til hvem som helst. Tolker det som et rop om hjelp, men med psykologiske plager som ligger kjent i familien, og en overbevisning på at «systemet er sviktende» er jeg rådløs og vet ikke hvordan å håndtere det videre. Jeg er selv ikke i jevnlig nær kontakt med vedkommende, men kjenner hen godt og har en gjensidig tillit og tro på beste ønske. Har også godt nok bekjentskap til å kunne omgås på fritid.

Kvinne, 23 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det kan være vanskelig å snakke med en som ruser seg. Det er veldig fint at du viser omsorg for vedkommende. Samtidig er det vanskelig å «overbevise» noen om at de trenger hjelp dersom de selv er av en annen oppfatning. Som du skriver avfeier han situasjonen som en bagatell. Du kan forsøke å snakke videre med vedkommende, men til syvende og sist må han selv ønske å ta i mot hjelp og endre situasjonen sin for seg selv.

Ønsker du tips til hvordan du kan snakke med ham om dette kan du ta en titt på artikkelen vår » Hvordan snakke med noen om deres rusbruk».