Jeg får utskrevet aduanz og lurer på om det kan spores sidemsbruk av gate amfitami? Jeg skal avlegge urinprøve torsdag og inntok litt amfitami mandag

Kvinne, 39 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Aduvanz har virkestoffet lisdeksamfetamindimesilat og vil gi utslag som amfetamin på en rustest.  På en vanlig rustest vil altså ikke Aduvanz og «gate-amfetamin» kunne skilles.