Er det ulovlig med vannpipetobakk i Norge?

Kvinne, 15 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Du finner en artikkel om vannpipe og piperøyking her på HelseNorge sine sider. I artikkelen står det blant annet at «Det er forbudt å importere og selge vannpipetobakk i Norge. Dermed er det verken tillatt å ta vannpipetobakk inn i landet for importører eller for privatpersoner i forbindelse med utenlandsreiser». Hvis vi forstår dette riktig, så kan du verken kjøpe det lovlig i Norge eller ta det med inn når du har vært på utenlandsreiser.