Jeg tok metadon igår og no i sted så til jeg ca 6.mg buprenofhine, men jeg vil ta metadon no, eller blir jeg syk?

Kvinne, 46 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

I henhold til Nasjonal retningslinje for LAR forstyrrer ikke metadon buprenorfinvirkningen. Dette gjør overgangen fra buprenorfin til metadon relativt enkel. Dersom det fortsatt er buprenorfin til stede, vil dette kunne redusere effekten av metadon, men ikke føre til ubehagelige reaksjoner.