Tilsvarer 10 mg Vival det samme som 15 mg Sobril?

Mann, 50 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

I henhold til Helsedirektoratets ekvivalenstabell, vil 5 mg diazepam (virkestoffet i Vival) tilsvare 15-25 mg oksazepam (virkestoffet i Sobril). Ut ifra dette vil altså 10 mg Vival tilsvare 30-50 mg Sobril.

Merk at dette riktignok bør tas med en klype salt. De ulike legemidlene har ulike karakteristikker (f.eks. virketid, halveringstid) som kan innebære at den faktiske opplevde effekten ikke styres av mengden alene. Om du vurderer å bytte fra den ene til den andre, anbefaler vi at du tar opp dette med foreskrivende lege.

Merk for øvrig også at dersom dette gjelder bilkjøring, så kan du bruke inntil 30 mg Sobril per døgn, under forutsetning av at du ikke bruker noen andre legemidler som påvirker kjøreevnen, at du bruker det fast, og at du er tilvendt dosen du står på. Mer om dette i Førerkortveilederen (avsnitt om benzodiazepiner).