Hei! I helgen tok jeg ecstasy to dager på rad, og har vært kjempedårlig etter det. Aldri opplevd noe lignende før. Føles ut som at jeg har influensa, men har ikke det. Er konstant svimmel, og føler meg nesten fjern hele tiden. Tårene renner når jeg reiser meg opp fra sengen. Vurderer å dra til lege, men har de taushetsplikt? Er ikke noe jeg driver med fast

Kvinne, 19 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi mottar en del henvendelser der brukere rapporterer om vansker i ettertiden av MDMA/ecstasy-bruk. Dette gjelder særlig dersom det har vært inntatt større mengder. Vanlige symptomer inkluderer depresjon, likegyldighet og lav energi. Mange rapporterer også om angst og følelse av trykk i brystet. MDMA/ecstasy kan i svært sjeldne utløse psykiske lidelser hos disponerte individer.

Søvnproblemer, humørsvingninger og hukommelsestap kan også forekomme. Vanligvis vil disse symptomene være forbigående i løpet av noen uker.

Når det gjelder spørsmålet ditt om hvorvidt legen har taushetsplikt så er alle forhold legen får rede på i pasientkontakten, inkl. opplysninger om narkotikamisbruk regulert av taushetsplikten. Taushetsplikten er regulert i pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og barneloven.

Taushetsplikten er strengt regulert i loven, men det finnes noen unntak. Eksempler på et slikt unntak kan være meldeplikt ved mistanke om at pasient ikke innfrir helsekravene til førerkort. Vi vet at dette praktiseres veldig ulikt fra lege til lege.

Om en lege får rede på at en pasient misbruker narkotika, hvilket enhver lege forøvrig ofte får rede på, er det en absolutt utenkelighet at legen skulle si ifra til politiet for videre straffeforfølgelse.

Dersom tiden går og du fortsatt ikke føler deg tilstrekkelig bra, kan du be om en generell helsevurdering av lege, uten å nevne rusbruken.