Hei jeg har nå tatt tyve smertestillende og det er på ni tusen fem hundre mg eller 9,5g. Hva gjør jeg

Mann, 17 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Har du tatt for mye smertestillende må du kontakte AMK 113, Legevakt 116 117 eller Giftinformasjonen på tlf. 22 59 13 00.

Vi minner om at vi ikke er en akuttjeneste, så dersom du trenger hjelp med en gang må du alltid ringe en av de tjenestene vi nevner over. Vi håper alt gikk bra med deg og at du fikk hjelp.