Hei

Ser her at man snakker om å vente flere dager etter sporadisk bruk av vival eller sobril.

Legen min har sagt at tas medisinen om kveld for søvnproblem, kan man kjøre bil dagen etter. Det har vært hhv. sobril 15 mg og vival 5 som jeg har brukt og nå igjen sobril 15 mg (ikke samtidig!) Så hva er riktig?

Kvinne, 31 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Følgende regelverk gjelder ved bruk av Sobril (oxazepam) og Vival (diazepam):

Førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):

Helsekrav oppfylt ved regelmessig bruk av:

– Diazepam (Valium, Vival, Stesolid): inntil 10 mg per døgn

eller

– Oksazepam (Sobril): inntil 30 mg per døgn.

Forutsatt at det har gått minimum 7 dager siden påbegynt medisinering eller doseendring. Det er ingen «karantenetid» mellom inntak av disse legemidlene og når du kan kjøre bil, så sant du er tilvendt dosen. Men dersom du bruker ett av disse legemidlene sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge virketiden av legemiddelet varer. Hvilken virketid som gjelder, er noe legen din skal informere deg om.

Ved samtidig bruk av to av ovennevnte benzodiazepiner (eller øvrige legemidler opplistet i Førerkortforskriften § 36 nr. 4 til 7) halveres den maksimale tillatte døgndosen av begge. Ved samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. § 36 nr. 8, og legemidler som inngår i § 36 nr. 4, reduseres maksimal døgndose av benzodiazepiner med 50 %. Helsekravene er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere slike legemidler. Helsekravene er heller ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner enn ovennevnte.

Før øvrige førerkorttyper, kan du se vår side om førerkort.