Hei! Jeg holder på med en skole oppgave og har noen spørsmål angående heroin. Jeg lurer på om dere har statistikk på hvilken aldersgruppe som bruker heroin? jeg lurer også på om dere har statistikk på om heroin har økt eller minsket med årene?

Annet, 14 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi har dessverre ikke statistikk på aldersgruppen som bruker heroin. Vi kan svare veldig generelt på det. Det blir heldigvis færre som bruker heroin hvert år. Og alderen på de som bruker det går opp, de fleste av dem er voksne (over 25), selv om det nok er noen unge som prøver også. De senere år er det blitt slik at de aller fleste som bruker heroin får tilbud om medisiner i stedet for heroin (Subutex eller metadon). Dette fører til at færre bruker det.

Når det gjelder sprøytebruk (ikke bare heroin) er det en nedgang i beregnet antall sprøytebrukere per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år. I 2004 var det 2,72 per 1000, og i 2016 var det 2,52 per 1000.