Etter sykdom har jeg stått på mye sm stillende siden januar-17. Mye til og begynne med, sluttet med endel, bla oxycontin.. Stått nå på Oxynorm daglig, alt fra 3 til 6x10mg daglig.. Startet på nedtrapping igår.. En morgen og en kveld (10 og 16) Er i full jobb. Sluttet helt med Imigran nesespray mot kronisk migrene også.. Imigran kynne taes 3-5 dgr i strekk.. Dette varierer litt. Hva slags bivirkninger må jeg regne med? Hvor lenge og er det sikkert jeg får bivirkninger?

Kvinne, 47 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder mulige abstinensplager som følge av nedtrapping/seponering av OxyContin eller OxyNorm, kan symptomene ofte minne om influensa. NHI skriver følgende om abstinenser på denne typen legemidler (opioider):

Typiske symptomer ved begynnende eller mild opiatabstinens er: Uro, tristhet, hodepine, svetting, gjesping, rennende nese, lett utvidede pupiller, tåreflod og gådehud

Ved kraftigere abstinens er de typiske symptomene: Søvnløshet, magesmerter med løs mage og kvalme, influensalingende plager med høy puls, frysninger og feber, smerter i kroppen, store pupiller. 

Varigheten og styrkegraden på abstinensene vil variere litt fra person til person, og kommer bl.a. an på hvor varsomt du trapper ned. Eventuelle abstinenser fra opioider er som regel forholdsvis kortvarige, hvor de verste plagene ofte er overstått noen døgn etter siste inntak.

Når det gjelder Imigran nesespray mot migrene, blir dette dessverre utenfor vårt fagområde å svare på. Vi anbefaler at du kontakter legen din for bistand ved behov.