Jeg lurer på hvilke forskjellige hallusinogene stoffer som finnes og hva de gjør med hjernen. Dette er for et skolearbeid.

Kvinne, 14 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Hallusinogener er en samlebetegnelse på de rusmidlene som påvirker hjernen vår slik at vi får bevissthetsforandringer og sansebedrag. Det betyr at vi kan oppleve ting annerledes enn det de egentlig er.

Eksempler på hallusinogene stoffer er: LSD, Meskalin, sopparter og planter. I tillegg finnes det stoffer som kan virke hallusinogent, men som også har andre virkninger for eksempel: MDMA, 2-CB, Ketamin, Cannabis, PCP osv.

Du finner mer informasjon om hallusinogene stoffer på vår hjemmeside og der finner du også veiledning til skoleoppgave.