Hei, i forbindelse med en skoleoppgave trenger jeg informasjon om hvordan LSD påvirker kroppen. Jeg har søkt, men finner ikke så mye. Er det farlig? Påvirker det hjernen på noe vis?

Kvinne, 14 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

På vår hjemmeside finner du faktaark om LSD som forteller om virkning (hvordan det virker på hjernen og bivirkninger (det som kan være farlig).

Generelt: Alle rusmidler påvirker hjernen, men på ulike måter. Det er rusmiddelets virkning på hjernen som gir ruseffekten. Her er noen typiske virkninger og bivirkninger av LSD:

Mulige virkninger

Mulige bivirkninger og langtidseffekter