Hei, i forbindelse med en skoleoppgave lurte jeg på om dere kunne gi meg en enkel forklaring på alkohol og morfin? Helst ikke veldig kompliserte ord, jeg vil forstå det.

Kvinne, 14 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

På vår hjemmeside skriver vi mye om de ulike rusmidlene, også om alkohol og morfinpreparater.

Virkestoffet i alkohol er etanol og om det skriver vi som følger:

«Det rusgivende stoffet som finnes i øl, vin og brennevin heter etanol. Effekten er først og fremst sløvende og demper sentralnervesystemet, men ved lavt inntak har det en oppkvikkende effekt.  Salg av etanol er lovlig i Norge til personer over 18 år. Salg av drikker med over 22 volumprosent etanol er lovlig til personer over 20 år. Mengden alkohol i kroppen kan måles som promille i blodet – 1 promille tilsvarer ca. 1 gram etanol per liter blod». Du kan lese mer om alkohol på vår hjemmeside.

Morfin er et opiat og finnes i naturlig form i opiumsvalmuen. Opioider er en fellesbetegnelse på preparater eller rusmidler som virker dempende på opioidreseptorene i hjernen, som heroin, morfin og metadon. Rusvirkningen omtales som sterkt beroligende og smertedempende, og kan forårsake følelser av velvære, eufori og apati. Du kan også lese mer om ulike morfinpreparater/opioider på vår hjemmeside.