Hei. Jeg har nå begynt på en høyere dose sertralin hexal på 150mg , og lurer på hvordan dette går sammen med alkohol. Det står på vedlegget at alkohol skal unngås å blande med antidepressiva. Men er dette direkte farlig, eller hva kan skje hvis jeg drar på fest og drikker?

Kvinne, 18 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Som du selv skriver så fraråder Felleskatalogen bruk av Sertralin hexal og alkohol. Hvorvidt det er fysisk skadelig er det vanskelig å svare på, men generelt så kan det å blande dette legemiddelet med alkohol forverre symptombildet. Du kan også oppleve og lettere bli beruset enn vanlig. Det er derfor viktig at du forholder deg fornutig til inntak av alkohol, og utviser forsiktighet.

Det er alltid lurt å rådspørre foreskrivende lege om spørsmål knyttet til riktig og trygg bruk av legemiddelet.