Vet du kan få skader i hjernen vist du bruker MDMA for ofte, i forhold til at den slutter å produsere stoffer som gjør deg glad. Er det snakk om permanente skader eller vil hjernen «bygge seg opp» igjen etter hvert?

Kvinne, 18 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er helt vanlig å føle seg nedstemt i en liten periode etter å ha brukt MDMA. Jo større forbruk det er snakk om, desto lengre tid vil det gjerne ta før man føler seg som normal igjen. Stoffene i hjernen du sikter til er først og fremst serotonin, dopamin og noradrenalin. Når man bruker MDMA vil det gjerne ta litt tid før disse signalstoffene gjenopprettes til sin naturlige balanse, men vi kjenner ikke til noen tilfeller hvor produksjonen av disse stoffene har sluttet permanent.

En litt mer alvorlig tilstand som potensielt kan skje ved et høyt forbruk av MDMA er såkalt serotonergt syndrom. Dette kjennetegnes bl.a. av «uro, forvirring, rask puls, utvidete pupiller, tap av muskelkontroll, muskelkramper, sterk svette, diaré, hodepine, skjelvinger, gåsehud. Alvorlig serotonergt syndrom kan være livstruende. Tegn på alvorlig tilstand er høy feber, kramper, uregelmessig puls, bevisstløshet» (kilde: NHI). Mildere symptomer vil gjerne gå over av seg selv innen omtrent et døgn, men noen ganger kan det ta flere uker før man føler seg helt normal igjen. Mer alvorlige symptomer vil kunne kreve akutt medisinsk behandling.

Du kan lese mer på våre faktasider om MDMA.