Jeg tok 10 mg oxynorm for 48 timer siden å må ta en urin test…
Vill dettte være synlig?

Mann, 37 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Oxynorm kan normalt påvises i urinen i 5-7 døgn. Det kan forekomme betydelige variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid bruken kan påvises, men etter 48 timer vil du nok slå ut på prøven.